Dược Hà Tĩnh

Maxrogyl

Thành phần: - Spiramycin 750 000IU - Metronidazol 125mg - Tá dược vừa đủ......... 1 viên

Hadiclacin 500 mg

Thành phần: Clarithromycin 500mg Tá dược vừa đủ 1 viên

Hadipro 500mg

Thành phần: Clarithromycin 500mg Tá dược vừa đủ 1 viên

Rozcime 150mg

Thành phần: Roxithromycin 150mg Tá dược vừa đủ 1 viên nén bao film Chỉ định: Nhiễm...

Rovahadine gói (trẻ em)

Thành phần: Spiramycin 750.000ui. Tá dược vừa đủ 1 gói. Chỉ định: Trị nhiễm trùng đường...

Rovahadine 1,5 MIU

Thành phần: Spiramycin 1.500.000 ui Td vừa đủ 1 viên nén bao film. Chỉ định: Trị...

Hadiclacin 250mg

Thành phần: Clarithromycin 150mg Tá dược vừa đủ 1 viên nén bao phim Chỉ định: Viêm...

Hadipro 500mg

Thành phần: Ciprofloxacin 500mg. Tá dược vừa đủ 1 viên Chỉ định: - Nhiễm khuẩn đường...

Hadiclacin 500 mg

Thành phần: Clarithromycin 500mg Tá dược vừa đủ 1 viên Chỉ định: - Nhiễm vi khuẩn...

Aziuromin

Thành Phần : Azithromycin 250mg, Tá dược vừa đủ 1 viên Chỉ định: Azithromycin có hiệu quả...

Maxrogyl

Thành phần: - Spiramycin 750 000IU - Metronidazol 125mg - Tá dược vừa đủ......... 1 viên

Erycaf 250mg

Thành phần: Clarithromycin 500mg Tá dược vừa đủ 1 viên

Thong ke