Dược Hà Tĩnh

Fastcort 4mg

Thành phần: - Methylpresnisolon 4mg - Tá dược vừa đủ 1 viên nén. Chỉ định: -...

Dexamethason 0,5mg

Thành phần: Dexamethason 0.5mg. Tá dược vừa đủ 1 viên nén. Chỉ định: Dexamethason được dùng...

Clopheniramin 4mg viên nén

Thành phần: Clopheniramin 4mg Tá dược vừa đủ 1 viên nén Chỉ định: Trị các bệnh...

Clopheniramin viên nang hạt cải

Thành phần: Clopheniramin 4mg. Tá dược vừa đủ 1 viên nang hạt cải Chỉ định: Viêm...

Triamcinolon 4mg

Thành phần: Triamcinolone 4mg. Tá dược vừa đủ 1 viên nén. Chỉ định: Được dùng để...

Lohatidine

Thành phần: Loratadine 10mg Tá dược vừa đủ 1 viên. Chỉ định: Viêm mũi dị ứng...

Fastcort 16 mg

Thành phần: Methylpresnisolon 16mg Tá dược vừa đủ 1 viên nén. Chỉ định: - Thiểu năng...

Clophehadi 4mg vỉ 10v

Thành phần: Clopheniramin 4mg. Tá dược vừa đủ 1 viên nang hạt cải. Chỉ định: Viêm...

Thong ke